Miljø

Skrotningsattest

Med indførelsen af ny lovgivning fra den 1. juli 2000 blev der stillet en række nye krav til aktørerne i auto-branchen. Ikke blot til autoophuggerne, som fremover skulle leve op til særlige krav om miljøcertificering efter internationale standarder, men også til alle øvrige parter - professionelle og private - som før eller siden kommer i berøring med en bil, der er så nedslidt eller så skadet, at den skal udgå af den danske bilpark.

Loven stiller i §4 et ubetinget krav om, at disse biler afleveres til en godkendt ophugger, som til gengæld skal håndtere bilens væsker (benzin, olie m.v.) og andre miljøfarlige komponenter (batterier, sprængladninger i airbags o.s.v.) efter nærmere regler.

Ud over et renere miljø for vore efterkommere, er der en kontant belønning i form af en udbetalt 'præmie' fra Miljøordningen for Biler til bilens sidste ejer, når han sørger for korrekt aflevering af bilen. Præmien, som p.t. udgør 2.200 kr., kan bl.a. anvendes til betaling for ophug af bilen og bortskaffelse af det miljøfarlige indhold, men derudover er der som hovedregel et kontant overskud, som bilens ejer frit kan 'stoppe i lommen'. 

Sindal Autoophug a/s udsteder en skrotnings-attest, der er forudsætningen for at Miljøordningen for Biler udbetaler skrotningspræmien.

Alt det praktiske vedr. papir arbejdet klarer vi for dig her i forretningen
 
Er du i tvivl eller har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

98 93 57 33